Siirry sisältöön

Journalistiksi opiskelleiden sijoittuminen ammattikentälle 2024

Journalistiksi opiskelleiden sijoittuminen median ammattikentälle sekä heidän ajatuksiaan ammatistaan, tavoitteistaan, työn palkitsevuudesta ja sen kuormittavuudesta. Kirja perustuu 43:n Tampereen yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa journalismia opiskelleen teemahaastatteluihin vuonna 2023.
Tutustu Siirtymiä median ammattikentällä : Journalismia opiskelleiden valintoja ja ajatuksia opintojen ja työelämän nivelvaiheessa -julkaisuun.

 

Millaista on ryhtyä toimittajaksi 2020-luvulla?
Hankkeen julkaisu journalismia opiskelevien ammattikäsityksistä 2022

Työelämään siirtymässä olevia journalismin opiskelijoita yhdistää motivoitunut ja kiinnostunut asenne omaan ammattiin ja siinä kehittymiseen sekä vahva journalismin ammatilliseen perinteeseen kiinnittyvä ammatti-identiteetti. Monet ovat kuitenkin jo työskennelleet paitsi journalistisissa tehtävissä myös muissa media- ja viestintäalan ammateissa. 

Tiedot käyvät ilmi ”Lähtöjä median ammattipoluille. Journalismia opiskelevien käsityksiä media- ja viestintäalan ammateista sekä omasta tulevaisuudestaan alalla.” -julkaisusta.