Siirry sisältöön

Urapolut hahmottuvat kymmenen vuoden aikana

On ennustettu, että toimittajiksi nyt valmistuvat nuoret tulevat vaihtamaan joustavasti alaa mediakentällä. Kysymykseen on luvassa vastauksia Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston hankkeesta Toimittajien yksilöllistyvät polut: laadullinen seurantatutkimus.

Hankkeessa seurataan samojen henkilöiden urapolkuja kymmenen vuoden ajan. Mukana on sekä Turun AMK:ssa että Tampereen yliopistossa journalismia opiskelleita henkilöitä. Kymmenen vuotta antaa riittävän pitkän perspektiivin seurata sitä, miksi jotkut päätyvät toimittajiksi, miksi jotkut löytävät paikkansa yleisöviestinnästä ja miksi jotkut mahdollisesti vaihtavat kokonaan alaa.

Tutkimukseen rekrytoitiin 43 journalistiopiskelijaa, ja ensimmäinen haastattelukierros tehtiin alkuvuonna 2021. Tämän jälkeen tutkijat pitävät haastateltaviin yhteyttä vuosittain ja päivittävät osallistujien tilannetta.

Journalismi on usein kutsumusammatti. Monella opintoihin hakeutuvalla saattaa olla idealistinen ajatus tulevasta työstään. Omat arvot vaikuttavat yhä enemmän siihen, minkälaisia töitä halutaan tehdä ja mihin ollaan ylipäätään valmiita menemään töihin. On kiinnostavaa nähdä, miten tutkimukseen osallistuvien ajatukset muuttuvat vuosien myötä. Todennäköisesti urapolut kuitenkin ovat moninaisia, ja valintoihin vaikuttavat aina niin perhe- kuin taloustilannekin.

Tutkimuksessa tuotettu uusi tieto on tärkeää alan koulutuksen, yritysten, työntekijöiden ja journalismin muiden sidosryhmien kannalta. Hankkeen tuloksista on hyötyä myös työvoimapolitiikan ja työvoimapalvelujen kehittämiselle. Tietoa hyödynnetään muun muassa suunniteltaessa uusia koulutuksia ja uraohjauksen tapoja, ja siitä voi olla hyötyä myös media-alan rekrytoinneissa.

Hankkeen kolme ensimmäistä vuotta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.