Siirry sisältöön

Tutkijat

Laura Ahva

Laura Ahva

on journalistiikan apulaisprofessori ja akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aiemmin tutkinut muun muassa osallistumista sekä sovittelun ja journalismin yhdistämistä sekä toimittajien ja alan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Hän on tutkimuksissaan aina ollut kiinnostunut journalistisesta työstä ja siitä, kuinka toimittajat itse hahmottavat ammattiaan.

Mahdollisuus päästä tutkimaan toimittajan työtä pitkällä aikavälillä on kiehtonut Ahvaa jo kauan, ja Toimittajien yksilöllistyvät polut -hanke on siihen loistava mahdollisuus. Hän toivoo, että hanke toimisi elämän ja uran pohdiskeluvälineenä mukaan lähteneille osallistujille ja tuottaisi oivalluksia suomalaisesta viestintäalasta työympäristönä.

Milla Järvipetäjä

on yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän toimii media-alan koulutuksen tutkimusvastaavana sekä lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Työssään Järvipetäjä on keskittynyt tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä verkkopedagogiikan kehittämiseen. Hän opettaa pääasiassa mediatuotannon koulutuksessa.

Lisäksi Järvipetäjä on mukana korkeakoulupedagogiikan koulutusviennissä. Järvipetäjä on toiminut projektipäällikkönä kulttuuri- ja media-alan projekteissa, niin kansallisiesti kuin kansainvälisesti. Hänellä on asiantuntemusta kehitys- ja tutkimusprojekteista johtajana, koordinaattorina ja tutkijana. Hänen koulutustaustansa on valokuvataiteessa, journalistiikassa ja kansainvälisessä projektitoiminnassa.

Kari Koljonen

työskentelee journalistiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Opetus- ja ohjaustyö painottuu erilaisiin toimitustyön opintoihin. Hänen vastuullaan on myös opiskelijoiden toimitusharjoittelun koordinointi. Lisäksi Koljonen on osallistunut erilaisiin tutkimus- ja koulutusprojekteihin Comet-tutkimuskeskuksessa.

Tällä hetkellä Koljonen tutkii suomalaistoimittajien ammatillisten arvojen käymistilaa. Aiemmissa hankkeissaan Koljonen on tutkinut myös vaalikoneita journalismin näkökulmasta, journalistien uudelleentyöllistymistä, toimitusten johtamista, koulusurmien mediakäsittelyä ja journalistista vapautta. Hänen väitöskirjansa käsittelee katastrofijournalismin ja toimittajaprofession muuttumista.

Samuel Raunio

työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa media-alan koulutuksen koulutus- ja tutkimuspäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta, pääaineenaan journalistiikka. Raunio on työskennellyt opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä 2000-luvun alkupuolelta asti muun muassa Jyväskylän yliopistossa, viestintätieteiden yliopistoverkostossa, Diakonia-ammattikorkeakoulussa sekä Turun ammattikorkeakoulussa.

Työtehtävissään Raunio on ollut mukana kehittämässä ja tekemässä journalismin sekä viestinnän opetusta yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoilla. Lisäksi hän on tehnyt journalismiin ja viestintään liittyvää tutkimustyötä eri tutkimus- ja kehityshankkeissa. Viime vuosien tutkimus- ja kehityshankkeet ovat Toimittajien yksilöllistyvät polut -hankkeen lisäksi Rauniolla liittyneet arvostustalouden pohtimiseen viestinnän näkökulmasta, sosiaalisen median keskusteluiden tutkimiseen puhujapositioiden näkökulmasta sekä tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa.

Esa Reunanen

on yliopistotutkija Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskuksessa. Hänen keskeisimpiä tutkimuskohteitaan ovat toimittajien ammatilliset käsitykset sekä mediajulkisuuden rooli politiikassa ja muussa päätöksenteossa. Reunasen oma urapolku alkoi toimitusharjoittelijana Suur-Keuruun Sanomissa, minkä jälkeen hän suoritti Tampereen yliopistossa toimittajatutkinnon. Valmistuttuaan hän työskenteli toimittajana muun muassa Etelä-Suomen Sanomissa ja Helsingin Sanomissa ennen kuin jatkoi tiedotusopin opintojaan ja teki väitöskirjan suomalaisten ja ruotsalaisten lehtien tavasta käsitellä valtion talousarviota.

Comet-tutkimuskeskuksessa Reunanen on ollut mukana lukuisissa tutkimushankkeissa. Hän on tutkinut esimerkiksi sanomalehtien tabloid-uudistusta ja yleisön mediakäyttöä. Tutkimustöiden lomassa Reunanen on opettanut journalismiin tutkimusta.